Платформа за групно финансирање

www.Doniram.mk


Сметаме дека секој заслужува пристап до образование, здравствена заштита и економски можности и посветени сме оваа визија да стане реалност преку нашата платформа.

0%