Платформа за групно финансирање

www.Doniram.mk


Сметаме дека секој заслужува пристап до образование, здравствена заштита и економски можности и посветени сме оваа визија да стане реалност преку нашата платформа.
[give_form id="11490" show_title="true" show_goal="true" show_content="above" display_style="onpage"]

[give_form id=”11490″ show_title=”true” show_goal=”true” show_content=”above” display_style=”onpage”]

[give_form id=”11490″ show_title=”true” show_goal=”true” show_content=”above” display_style=”onpage”]

0%